ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ - ΟΜΙΛΙΑΣ - ΦΩΝΗΣ

Η ανάπτυξη και οργάνωση του λόγου και της ομιλίας αποτελεί μια πολύπλοκη διαδικασία και συντελείται στα πρώτα χρόνια της ζωής του ανθρώπου.

Η επιστήμη της Λογοθεραπείας μπορεί σήμερα:
•  Να ερευνήσει προληπτικά, αν η γλωσσική εξέλιξη του παιδιού είναι ομαλή.
•  Να βοηθήσει το παιδί θεραπευτικά να ξεπεράσει τυχόν υστερήσεις και προβλήματα.

➽ Με τη λογοθεραπεία δεν αποκαθίσταται μόνο η επικοινωνία, αλλά εξασφαλίζεται και η ομαλή κοινωνικοποίηση του παιδιού.
Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, η διάγνωση και παρακολούθηση τυχόν προβλημάτων να γίνει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα, για τη σωστή γλωσσική εξέλιξη του παιδιού. Οι γονείς πρέπει να ζητήσουν τη συμβουλή του λογοπαιδικού, αν το παιδί τους:

 • 1-2 ετών 
α. Δεν καταλαβαίνει φράσεις όπως «δώσε μού το», «σήκωσέ το»
β. Δεν δείχνει ενδιαφέρον για επικοινωνία, δεν χρησιμοποιεί κινήσεις του σώματός του ή φθόγγους για να επικοινωνήσει και δεν δείχνει με το δάχτυλο.
γ. Δεν προσπαθεί να μιμηθεί ή να πει λέξεις.
δ. Χρησιμοποιεί λιγότερες από 10 λέξεις.

 • 2-3 ετών 
α. Δεν καταλαβαίνει φράσεις, όπως «πήγαινε και φέρε το παλτό σου».
β. Δεν έχει λεξιλόγιο που αποτελείται από 50 λέξεις.
γ. Δεν χρησιμοποιεί απλές φράσεις βάζοντας δύο λέξεις μαζί, π.χ. «μπαμπά έλα», «μαμά κάτω».
δ. Λέει ακριβώς τα λόγια που ακούει από τους μεγάλους (χωρίς να δημιουργεί κάτι δικό του).
ε. Δεν χρησιμοποιεί σύμφωνα όπως π, μπ, τ, ντ, μ, ν.

 • 3-4 ετών 
α. Λέει μόνο 1 ή 2 λέξεις τη φορά
β. Δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που αναφέρονται στα «τι;», «ποιος;».
γ. Η ομιλία του είναι ακατανόητη.
δ. Δεν αρχίζει συζητήσεις.
ε. Επαναλαμβάνει ό,τι λένε οι άλλοι.
στ. Τραυλίζει.

 • 4-5 ετών 
α. Μιλάει χρησιμοποιώντας μόνο 2 ή 3 λέξεις κάθε φορά.
β. Δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως «τι;», «που;», «γιατί;».
γ. Οι λέξεις του ή οι φράσεις του είναι μπερδεμένες και ακατάληπτες.
δ. Δεν αντιδρά σε απλές φράσεις όπως «πήγαινε στην κουζίνα και φέρε μου ένα κουτάλι».
ε. Δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που βασίζονται σε μια ιστορία 2-3 σειρών.
στ. Τραυλίζει.

 • 5-6 ετών 
α. Μιλάει χρησιμοποιώντας μόνο 3 ή 4 λέξεις κάθε φορά.
β. Δεν μπορεί να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν στο «χτες» και στο «αύριο».
γ. Η ομιλία δεν είναι καθαρή.
δ. Μιλάει αρκετά, αλλά αυτά που λέει δεν είναι και πολύ σχετικά με την περίσταση.
ε. Δεν κάθεται να ακούσει μια σύντομη ιστορία 4-5 προτάσεων.
στ. Τραυλίζει.